Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Zorg naar gemeenten: meld uw ervaringen

    Velsen - Wat zijn uw ervaringen met het geven van burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg?

   Doe mee aan het onderzoek Zorg naar gemeenten:

   Goed voor elkaar? en laat het weten.

   Krijgt u zorg en ondersteuning via uw gemeente?

   Dan horen ze ook graag van u.

    In het nieuwe zorglandschap wordt van burgers een grotere bijdrage verwacht in de vorm van burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk.

   De Koepel Wmo-raden en acht andere cliëntenorganisaties zijn benieuwd naar uw ervaringen met het geven van deze hulp.

   Krijgt u zorg en ondersteuning via de gemeente, dan willen ze ook graag weten of u tevreden bent over het contact met de gemeente, onafhankelijke cliëntondersteuning en de uitkomst van het gesprek met de gemeente.

    U kunt de vragenlijst invullen via www.zorgnaargemeenten.nl. Dat duurt ongeveer 10 minuten.

   Mensen die geen internet hebben, kunnen telefonisch hun ervaringen melden: op werkdagen tussen 9 en 17 uur via 0900-235 67 80 (20 cent per gesprek).

   Meedoen kan van 3 september tot 5 oktober. 

    De vragenlijst op www.zorgnaargemeenten.nl is bedoeld voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben én voor mensen die vrijwilliger zijn of onbetaald hulp (kunnen) bieden.

    Door de vragenlijst in te vullen, helpt u mee de zorg door gemeenten te verbeteren.

   De resultaten van het onderzoek worden gebundeld voor lokale belangenbehartigers, Wmo-raden en gemeenten.

   De negen betrokken cliëntenorganisaties zijn: ouderenorganisaties CSO, Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, patiëntenfederatie NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland.

   Zij werken samen in het programma Aandacht voor iedereen.

   Zie www.aandachtvooriedereen.nl, dat wordt betaald door het ministerie van VWS en afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Uit de Jutter van 10 september 2014