Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

wmo

Nieuwe regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

1 oktober 2015

   Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra zorgkosten door hun aandoening.

   Zij konden daarvoor een compensatie krijgen via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de regeling Compensatie eigen risico (CER).

   De tegemoetkomingen werden uitgekeerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

   Het kabinet heeft op 3 juni 2014 besloten om de Wtcg en CER af te schaffen.

   Vanaf 1 januari 2016 kunnen mensen bij de gemeente terecht voor een vervangende regeling.

Nieuwe regeling

   De nieuwe regeling is inkomensafhankelijk.

   De inkomensgrens wordt eind november bepaald door de gemeenteraad.

   Begin januari kunt u meer informatie over de nieuwe regeling verwachten.

Waarom afschaffing Wtcg en CER?

   De overheid heeft de Wtcg en CER afgeschaft, omdat met deze regelingen niet altijd de mensen bereikt werden die bereikt moesten worden.

    Zo waren er mensen die een tegemoetkoming kregen terwijl zij geen extra zorgkosten hadden.

   Maar omgekeerd waren er ook chronisch zieken en gehandicapten met extra zorgkosten die hiervoor geen tegemoetkoming kregen.