Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

WMO - Welzijn Nieuwe Stijl

WMO

zie ook Achtergrond

Nieuws

Gemeente Velsen

Rijksoverheid

Nieuwe versie

  • Misverstanden over de Wmo 2015

    In dit document vindt u antwoorden op misverstanden over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

    Brochure | 25-07-2014 | VWS

Hier kunt u de hele brochure lezen en beluisteren

Rijksoverheid

Kamerbrief over eigen bijdrage voor rolstoelen

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de beleidsvoornemens ten aanzien van de eigen bijdrage voor rolstoelen.

Download "Kamerbrief over eigen bijdrage voor rolstoelen"

PDF document | 1 pagina | 63 kB

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-07-2014

Ik heb het voornemen om voor jeugdigen tot 18 jaar zowel de rolstoelen als overige hulpmiddelen vrij te stellen van het betalen van een eigen bijdrage.

Voor cliënten van 18 jaar en ouder geldt de vrijstelling alleen voor rolstoelen.

Deze regeling wordt opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. De Raad van State zal hierover nog een advies uitbrengen.

Hier kunt u de hele brochure lezen en beluisteren

Gemeente

Gemeente

Wmo-raad

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

   Sinds 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking. Uitgangspunt van de wet is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen functioneren. Indien u vragen heeft of een aanvraag voor ondersteuning wilt doen, kunt u zich wenden tot het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Velsen. Informatie is te vinden op www.velsen.nl

   Bezoekadres:
Klant Contact Centrum (KCC)
Dudokplein 1
IJmuiden
Tel. 0255-140255
Email: wmoloket@velsen.nl

   Het Gehandicapten Beraad Velsen denkt en spreekt mee in de WMO raad van de gemeente Velsen. Voor contact: wmo-raad@welzijnvelsen.nl of tel. 0255-548542.