Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Slechtziend

De navigatie van deze website vindt u hiernaast in de linkerkolom.

   De website gebruikt in Windows de letter Arial en in Apple de letter Helvetica. Deze letters blijken het best leesbaar voor slechtzienden.

Tips voor het gebruik van toetsen en muis

   Wilt u een grotere letter zien? Dat kan op twee manieren.
In beide gevallen drukt op de toets Ctrl en tegelijk doet u iets anders:

Ctrl indrukken en tegelijk een aantal keren de
+ plustoets indrukken, maakt de letter groter.

Ctrl indrukken en tegelijk een aantal keren de
-
mintoets indrukken, maakt de letter kleiner.

Ctrl indrukken en tegelijk aan het
muiswiel
draaien, maakt de letter zo groot of klein als u wilt.

Ctrl indrukken en tegelijk op de toets
0 nul drukken, brengt u terug naar de website zoals die bedoeld was.

   Zie ook

Visio

Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn, ook als zij daarnaast een verstandelijke, lichamelijke of andere zintuiglijke beperking hebben. Persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen ook bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden)

De NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) wil de positie van mensen met welk hoorprobleem dan ook verbeteren en zorgen dat er een goed en genuanceerd beeld ontstaat over het leven met een hooraandoening.

Zij willen u stimuleren het optimale uit uzelf en uw leven te halen. Waar mogelijk wijzen zij u daarbij de weg of bieden zij u de mogelijkheid met anderen ervaringen uit te wisselen.

www.nvvs.nl

LSBS Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

De LSBS stelt middelen beschikbaar:
  • voor oogheelkundig wetenschappelijk onderzoek
  • aan instellingen/organisaties voor of van blinden en slechtzienden, gevestigd in Nederland
  • voor buitenlandse projecten in ontwikkelingslanden van in Nederland gevestigde organisaties (eens per jaar behandeld, indienen voor 15 februari)
  • aan particulieren met een visuele beperking, woonachtig in Nederland

Bij de LSBS kunnen particulieren met een visuele beperking, woonachtig in Nederland, of in Nederland gevestigde organisaties een aanvraag indienen. 

http://www.lsbs.nl/

Nieuws en betrouwbare informatie over gehoorverlies en hoorproblemen

Doof.nl bestaat sinds 1997 en is de best bezochte nieuwssite voor doven en slechthorenden van de Benelux. Doof.nl voorziet u dagelijks van nieuws en betrouwbare informatie over gehoorverlies en hoorproblemen in de ruimste zin van het woord.

http://www.doof.nl/