Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Nieuwsbrief nr. 78 april 2014 - Lees en luister naar de tekst

OPEN BRIEF: advies coalitie-onderhandelingen

Uw politieke partij is een van de onderhandelaars voor een nieuwe coalitie en een nieuw coalitieakkoord.

Wat zou het mooi zijn als in het coalitieakkoord 2014-2018 staat dat inclusief denken en doen de basis vormen voor het lokale beleid.

En dat de gemeente belangenorganisaties betrekt bij het maken van inclusief beleid.

Dat zou elke gemeente toch graag gerealiseerd zien in de komende raadsperiode.

Om dit te bereiken, adviseren wij u de volgende tekst op te nemen in het coalitieakkoord: “Het VN-verdrag betreffende personen met een handicap vormt het uitgangspunt voor inclusief lokaal beleid.”