Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Nieuwsbrief nr. 77 december 2013 - Lees en luister naar de tekst

Informatie over uitbetaling tegemoetkoming Wtcg

Tussen 1 oktober en 1 december heeft het CAK beschikkingen verstuurd die op grond van hun zorggebruik in aanmerking komen voor een tegemoetkoming vanuit de Wtcg.

Het bedrag voor deze tegemoetkoming is afhankelijk van uw leeftijd en zorggebruik.

De tegemoetkoming vanuit de Wtcg 2012 wordt eind 2013 uitgekeerd.

Er geldt vanaf 2012 een inkomensgrens voor de Wtcg.

De inkomensgrens voor alleenstaande huishoudens is € 24.570,- en voor mensen met gezamenlijke huishouding is die grens € 35.100,-.

Als u boven de inkomensgrens komt, ontvangt u geen tegemoetkoming.

Als u na 1 december geen beschikking van het CAK hebt ontvangen en u komt op grond van de Wtcg-test 2012 wel in aanmerking voor een tegemoetkoming, neem dan contact op met het CAK.

Voor de Wtcg-test 2012 ga naar www.testwtcg.nl/2012