Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Mobiliteit

Mobiliteit

Nieuws

25 september

Feestdagen

Gemeente

Scootmobiel

Scootmobiel

Scootmobiel

Scootmobielcursussen mei en juni

OV-taxi

Medipoint

OV-Taxi

Lunches met OIG-IHD

Bus Connexxion

SenZ Zorgbalans

Op deze pagina

De vervoersmogelijkheden zijn:

OV-taxi

Een indicatie voor het vervoer met de Bios bus voor een zelf aangeschafte rolstoel of scootmobiel moet worden aangevraagd bij het WMO loket van de gemeente.

Zie ook

 

Bereikbaarheid

 • De OV-Taxi is voor al uw vragen en het bestellen van een rit te bereiken op telefoonnummer: 0900 8684 (3 0,10 per minuut).
 • Voor het bestellen van een rit belt u: 0900 8684, keuze 1.
 • Voor informatie over de door u bestelde rit belt u: 0900 8684, keuze 2.
 • Voor op- en aanmerkingen en klachten belt u: 0900 8684, keuze 3.
 • Voor overige informatie belt u: 0900 8684, keuze 4.

Bestellen van een rit

 • Minimaal één uur van tevoren
 • Bel 0900 8684 of
 • Internet: www.biosgroep.nl, klik op ‘online reserveren’.

Geef door:

 • Uw naam
 • Uw OV-Taxipasnummer
 • Adres waar u opgehaald wilt worden
 • Adres waar u heen wilt
 • Hoe laat u opgehaald wilt worden
 • Hoe laat u op de plaats van bestemming moet zijn
 • Of u naar een bijzondere gebeurtenis gaat
 • Of u gebruikmaakt van hulpmiddelen
 • Met hoeveel personen u reist

VOOr wie is de OV-Taxi?

 • Iedereen kan gebruikmaken van deze vorm van openbaar vervoer. De OV-taxi is met name geschikt als u moeilijk of geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer. U kunt in dit geval bij uw gemeente een OV-taxipas aanvragen, waarmee u tegen een lager tarief kunt reizen.

WaarOm is de OV-Taxi handig?

 • U bepaalt zelf waar u inen uitstapt.
 • Uw persoonlijke hulpmiddelen zoals rollator, rolstoel, scootmobiel kunnen mee.
 • U bepaalt zelf het tijdstip van vertrek en aankomst.
 • De OV-Taxi rijdt zeven dagen per week tussen 06.00 uur en 24.00 uur.

HOe kunt u een rit bestellen?

 • Bel 0900 8684 (3 0,10/min) of
 • Reserveer via internet: www.biosgroep.nl
 • Bent u doof of slechthorend? Dan kunt u ook reserveren via de teksttelefoon: (010) 2808192.

HOe mOet u een rit bestellen?

 • Bestel uw rit op tijd, uiterlijk één uur van tevoren.
 • Geef door op welk adres u opgehaald wilt worden en naar welk adres u wilt reizen.
 • Geef door hoe laat u opgehaald wilt worden en hoe laat u aan wilt komen.
 • Geef door of u hulpmiddelen of een hulphond meeneemt.
 • Geef door of er andere passagiers met u meereizen.
 • Heeft u een OV-Taxipas? Geef het nummer van de pas door.

Spelregels

 • U mag maximaal twee meereizenden meenemen. Deze betalen een hoger tarief dan uzelf.
 • Een scootmobiel mag alleen worden meegenomen als u twee of meer zones reist.
 • U kunt maximaal 350 zones per jaar met het Wmo-tarief reizen. Dat is ruim 1500 kilometer per jaar. U mag uiteraard meer reizen, maar dan betaalt u het reguliere OV-taxi tarief.
 • U kunt over maximaal 5 zones per enkele reis tegen het Wmotarief reizen. Vanaf de zesde zone betaalt u een tarief van 37,50 per zone.
 • De OV-Taxi kan een kwartier eerder of later dan het afgesproken tijdstip aankomen.
 • U kunt met de centrale afspreken dat zij u bellen enkele minuten voordat de OV-Taxi bij u aankomt.
 • De OV-Taxi blijft maximaal vijf minuten op u wachten.
 • De OV-taxi haalt en brengt ook andere passagiers en rijdt daarom soms om. De omrijtijd is maximaal 20 minuten.
 • In een aantal gevallen kan de OV-Taxi uw aankomsttijd garanderen, nl. bij aansluitingen op ander openbaar vervoer, bezoek aan theater, bioscoop, huwelijk, begrafenis of crematie. Vermeld bij het bestellen van de rit dat het om één van deze bijzondere gebeurtenissen gaat.
 • Als u een door uw gemeente vastgestelde begeleidersindicatie heeft, mag u gratis één begeleider meenemen. Dit geldt voor ritten van maximaal vijf zones. Wilt u verder reizen, dan betaalt ook de begeleider vanaf de zesde zone het volledige zonetarief (37,50 per zone). De NS-begeleiderskaart is niet geldig in de OV-Taxi.
 • De OV-Taxi komt niet op afgesloten terreinen, zoals recreatieparken en parkeergarages.
 • De OV-Taxi neemt geen huisdieren mee, met uitzondering van gecertificeerde hulphonden en blindengeleidehonden.
 • U mag per persoon één handtas of boodschappentas meenemen. Reiskoffers en extra hulpmiddelen kunnen alleen na telefonisch overleg met en toestemming van de vervoerder worden meegenomen.
 • De OV-Taxi mag onderweg niet even op u wachten terwijl u boodschappen doet.
 • Bij de chauffeur kunt u geen (retour-)rit bestellen.

Aansluiting na treinreis

 • Als u een OV-Taxi bestelt als aansluiting op de trein, kan de OVTaxi maximaal een kwartier later komen.
 • Als uw trein later dan gepland aankomt, wacht de OV-taxi op u.
 • Heeft uw trein vertraging dan moet u bellen met de OV-taxi centrale.
 • De OV-Taxi rijdt tot middernacht. Als u de OV-Taxi als aansluiting op de trein heeft besteld op station Beverwijk of Haarlem, wacht de OV-Taxi op u, ook als de trein door vertraging pas na middernacht aankomt. Als uw trein vertraging heeft dan moet u bellen met de OV-Taxi centrale.

Terugbelservice

 • Als u dat wilt, laat de centrale u weten dat de OV-Taxi er aan komt. U wordt dan enkele minuten voordat de OV-Taxi er is, opgebeld. Hiermee voorkomt u dat u onnodig lang bij de voordeur moet wachten.
 • Heeft u meer tijd nodig om op de plek te komen waar de OV-Taxi stopt, dan kunt u dit doorgeven aan de centrale. U wordt dan maximaal tien minuten voor aankomst van de OV-Taxi gebeld.
 • Geef altijd het telefoonnummer door waarop u bereikbaar bent, bij voorkeur uw mobiele telefoonnummer.

KOsten

 • De kosten per rit zijn afhankelijk van het aantal OV-zones dat u reist (zie het kaarte op de volgende bladzijden). U betaalt voor de zones van vertrek- tot aankomstpunt. U betaalt niet voor zones die vanwege het omrijden worden aangedaan. De centrale kan de ritprijs aan u doorgeven bij het bestellen van de rit.
 • Voor reizigers met een OV-Taxipas geldt het Wmo-tarief.
 • De OV-Taxi is gratis voor kinderen tot 4 jaar (mits onder begeleiding).
 • Strippenkaarten, ov-chipkaarten e.d. zijn in de OV-Taxi niet geldig.
 • U betaalt het bedrag van de rit contant aan de chauffeur.
 • De ritten worden verzorgd door de BIOS-groep. Als u vaak met de OV-Taxi reist, kunt u ervoor kiezen de ritprijs via een vooraf afgegeven machtiging aan de BIOS-Groep te voldoen.
 • U ontvangt altijd een bon als betaalbewijs.
 • Wanneer u 6 of meer zones wilt reizen, kan het bovenregionaal vervoer met Valys voordeliger zijn. Informatie over Valys kunt u via internet vinden op www.valys.nl, telefonisch via nummer 0900 8684 of bij Loket Haarlem.

Ritprijs

Folder OV-Taxi: Makkelijk van deur tOt deur in .pdf
GELDIG vanaf 1 maart 2014

 

Valys

Valys : http://www.valys.nl/

   bovenregionaal vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking.
Meer informatie op www.valys.nl

15-11-2013 Kilometerbudget Valys in 2014 naar 600 km

Het standaard persoonlijk kilometerbudget (pkb) van Valyspashouders is voor 2014 vastgesteld op 600 km. Een verhoging van 150 km. Positief, al hadden de CG-Raad en Platform liever gezien dat het budget verhoogd was naar 750 kilometer, zoals dat tot 2012 het geval was. Het hoge pkb blijft net als dit jaar 2250 kilometer.

Vanaf 1 januari 2014 wordt het Valysvervoer door drie vervoerders uitgevoerd: de Rotterdamse Mobiliteitscentrale, Zorgvervoercentrale Nederland en Transvision (de Combinatie genoemd). Nu is het vervoer nog aanbesteed bij Connexxion Taxi Services.

Stichting OIG/IHD

De tarieven

 • binnen Velsen zijn de kosten per rit € 1, dus brengen en halen binnen Velsen kost € 2
 • van Velsen naar de regionale ziekenhuizen:
  • Rode Kruis Ziekenhuis € 3 retour
  • Kennemer Gasthuis Noord € 3 retour
  • Kennemer Gasthuis Zuid € 9 retour
  • naar andere bestemmingen buiten de gemeente Velsen wordt de kilometerprijs € 0,85

   Gehandicaptenvervoer door vrijwilligers.
Centrale Post OIG
Abelenstraat 1, IJmuiden
Tel. 0255-515133
Fax. 0255-515133

Stichting OIG-IHD: http://www.oig-ihd.nl/home.aspx Let op het streepje in de naam

Bushalte onderzoek

   Door het Gehandicapten Beraad Velsen is in 2002 een onderzoek gedaan naar de gebruiksvriendelijkheid van de bushaltes. Dit onderzoek is aan de wethouder aangeboden

Algemene gehandicapten parkeerplaatsen onderzoek

   De gehandicaptenparkeerplaatsen zijn in 2003 onderzocht en we hebben onze bevindingen overhandigd aan de wethouder.

Parkeerbeleid

   Het gemeentelijke gehandicaptenparkeerbeleid biedt de mogelijkheid om vier uur gratis overal te parkeren met een parkeerschijf en een geldige gehandicaptenparkeerkaart.

Individuele gehandicapten parkeerplaatsen

   Over het beleid voor individuele gehandicaptenparkeerplaatsen zijn we nog in overleg met de gemeente. Het Gehandicapten Beraad Velsen heeft aanbevelingen gedaan.

Gehandicaptenparkeerkaart

   U kunt na een medische keuring in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart.

   Overzicht wat moet je betalen in andere gemeente
http://www.geha4ndicaptenparkeerkaart.nl/

   Algemene GehandicaptenParkeerplaatsen
http://www.gehandicaptenparkeerplaatsen.nl/

Scootmobiel

Het boek RijWijzer met uw Scootmobiel http://www.sdu.nl/catalogus/9789012120784

Dé theoriebijbel voor de scootmobieler
In het boek RijWijzer met uw Scootmobiel beschrijven de twee auteurs op heldere wijze de theorie van verkeersregels voor bestuurders van een scootmobiel of een gehandicaptenvoertuig met motor. Dit gebeurt op dusdanige wijze dat de uitgave ook voor personen die het Nederlands nog niet voldoende beheersen zeer toegankelijk is. RijWijzer met uw Scootmobiel is mede hierdoor een ware theoriebijbel voor iedere scootmobieler. En uitstekend lesmateriaal!

Rij wijzer, met de RijWijzer!
Ieder onderdeel van de RijWijzer begint met een artikel dat voor de bestuurder van belang is. Daarna volgt een uitleg van dit artikel, voorzien van situatietekeningen. Ten slotte eindigt ieder onderdeel met een korte, maar duidelijke samenvatting.

Het handboek Scootmobiel rijden http://www.scootmobielrijden.nl/

Alles wat een scootmobilist moet weten voordat hij deelneemt aan het verkeer, staat in het handboek Scootmobiel rijden. Met meer kennis over het voertuig in relatie tot het verkeer, wordt elke scootmobilist een zelfverzekerde en veilige rijder!

Het handboek Scootmobiel rijden staat boordevol handige tips die scootmobilisten meteen in de praktijk kunnen brengen.

Het GBV geeft zijn cursus door Martin Post van verkeerschool Post.

Martin heeft deze cursus ontwikkeld met het GBV www.verkeersschoolpost.nl/

Tevens is hij bestuurslid  van Veilig Verkeer Nederland.