Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Links

Instellingen

Naar informatie over

Regio

Overige

Zorgbelang Noord-Holland

Zorgbelang Noord-Holland wil dat de belangen van de individuele zorgvrager de basis vormen van het individuele zorgproces. Zij willen ook dat de collectieve belangen van zorgvragers, mantelzorgers en informele zorgverleners de basis vormen van beleid in de zorg.

Zorgbelang Noord-Holland is de motor van de regionale netwerken van zorgvragers. Door, met, en  voor deze netwerken behartigen zij collectieve belangen van zorgvragers, mantelzorgers en informele zorgverleners.

Zorgbelang Noord-Holland staat voor het versterken van participatie van zorgvragers. Zij vervullen een brugfunctie tussen zorgvragers en andere partijen in de zorg. Zij zijn partner in en ambassadeur voor participatie.

http://www.zorgbelang-noordholland.nl/

Mezzo voor Mantelzorg

Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander en dat ‘op eigen wijze’ wil doen, als mantelzorger of zorgvrijwilliger. Samen met 350 aangesloten organisaties bieden ze informatie, advies en steun aan mantelzorgers en zetten ze zorgvrijwilligers in bij hulpvragers.

Voor mantelzorgers

Zorgt u voor een familielid of bekende met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd? Dan kunt u bij hen terecht voor informatie, advies en praktische steun. En adressen voor mantelzorgondersteuning of vrijwilligerszorg bij u in de buurt.

Ga verder

Voor mantelzorgers

Informatie

Contact

Actueel

Lidmaatschap

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Actuele landelijke dossiers

Lokaal

Voor organisaties & beleidsmakers

U kunt bij hen terecht voor themadossiers over mantelzorg en vrijwilligerszorg. Voor nieuws, activiteiten en inspirerende praktijkverhalen. En voor materialen waarmee u zelf aan de slag kunt.

Ga verder

Voor organisaties & beleidsmakers

Branchegegevens informele zorg

Alles over

Samenwerken met informele zorg

Ondersteuning op maat

Werk en mantelzorg

Ziektebeelden/fases

Wet- en regelgeving

Actueel

Producten en diensten

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.

Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Een mantelzorger kiest ervoor om te gaan zorgen als iemand in zijn of haar omgeving zorg nodig heeft. Een familielid, buur en/of vriend waar al een emotionele band mee bestaat. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de zorg niet zomaar beëindigen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Mantelzorg
http://www.mezzo.nl/adresindebuurt/
platform_belangenbehartiging_mantelzorg_kennemerland/999

Informatiepunt Zorg

Wat is Infopunt Zorg?

Om in te spelen op de uitdagingen op de arbeidsmarkt, heeft de VBZ* Infopunt Zorg opgezet. Met informatie over werken en leren in de zorg. Met brede imago- en voorlichtingscampagnes wordt informatie gegeven over werken in de zorg en de opleidingen hiervoor…

Informatiepunt Zorg
www.infopuntzorg.nl

De Waerden, ondersteuning aan mensen met een handicap

De Waerden is een professionele dienstverlenende organisatie voor mensen met een handicap in Noord-Holland. Zij zorgen ervoor dat mensen met een handicap kunnen wonen en werken op een manier die bij hen past. Kenmerkend voor ons is een veelzijdig cliëntgericht dienstverleningsaanbod, kleinschalig georganiseerd en regionaal ingebed

De Waerden, ondersteuning aan mensen met een handicap
www.dewaerden.nl

SIG Logeerhuis IJmuiden

Zij zijn een warme, kleinschalige organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrum problematiek. Ze hebben ruim 700 cliënten en circa 400 medewerkers.

Het werkgebied strekt zich uit van Alkmaar tot Heemstede.

 

Philadelphia

Philadelphia is er voor jou. Zij ondersteunen en begeleiden mensen met een verstandelijke beperking. Philadelphia helpt je het beste uit jezelf te halen. Wat jij wilt, vinden zij belangrijk.

Context

Context kijkt samen met jou vooruit en zoekt naar nieuwe mogelijkheden die zelfvertrouwen, zelfkennis en energie geven. Context is specialist op het gebied van het voorkomen en verminderen van (lichte) psychische en verslavingsproblemen.

Zorgbalans

Zorgbalans biedt tijdelijke en langdurige verzorging, behandeling en verpleging aan mensen die dat nodig hebben. Dat doen ze zowel bij mensen thuis als in onze woonzorglocaties in de omgeving van Haarlem, IJmuiden, Heemstede, Hillegom, Zandvoort, Heemskerk en Beverwijk. Ook geven ze specifieke zorg aan gezinnen, partners en mantelzorgers van cliënten.

http://www.zorgbalans.nl/

ErgoThuis: maatwerk in zelfstandigheid

Volledig Pakket Thuis

Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Verpleeghuizen en woonzorgcentra

Woonzorgcentrum Breezicht

Breezicht Brochure in .pdf

Met dank aan http://www.maps.google.nl/

Keizer Wilhelmstraat 1 1975 EA IJmuiden
Halte/station: IJmuiden, Oranjestraat

Verpleeghuis Velserduin IJmuiden

Velserduin IJmuiden Brochure in .pdf

Scheldestraat 101 1972 IJmuiden
Halte/station: IJmuiden, Scheldestraat

Woonzorgcentrum W.F. Visserhuis

W.F. Visserhuis Brochure in .pdf

Houtmanstraat 1 1972 EE IJmuiden
Halte/station: IJmuiden, Napierstraat

Woonzorgcentrum De Moerberg

De Moerberg Brochure in .pdf

Klik hierop om meer van de omgeving te zien Map of Zuiderkruisstraat 74, 1973 XM IJmuiden

Routebeschrijving

Zuiderkruisstraat 74 1973 XM IJmuiden

Halte/station: IJmuiden, Sporthal

Zorgwoningen in woonzorgcomplex De Hofstede

De Hofstede Brochure in .pdf

Aletta Jacobsstraat 227 1991 PT Velserbroek
Halte/station: Velserbroek, Vromaadweg

Woonzorgcentrum Huis ter Hagen

Huis ter Hagen Brochure in .pdf

Lodewijk van Deyssellaan 252A 1985 CV Driehuis
Halte/station: Driehuis

Zorgwoning - aanleunwoning

Verzoek voor afwikkeling van een klacht: klachtencommissie@zorgbalans.nl tel.023 8918408

ZorgSpecialist

In de regio Kennemerland en omgeving leveren zij alle vormen van zorg. Thuis en op andere plaatsen waar hulp gewenst is.

http://www.dezorgspecialist.nl/

Kleinschalig Wonen voor mensen met dementie http://www.dezorgspecialist.nl/kleinschaligwonen

Villa Tromp http://www.dezorgspecialist.nl/villa-tromp

Trompstraat 208 1972 AL IJmuiden
Halte/station: IJmuiden, Napierstraat

Villa Velsen http://www.dezorgspecialist.nl/villa-velsen

Velserduinweg 48 1971 ZE IJmuiden
Halte/station: IJmuiden, Velserduinweg

de HoogeBerg http://www.dezorgspecialist.nl/de-hoogeberg

Trompstraat 200 1972 AL IJmuiden
Halte/station: IJmuiden, Napierstraat

MEE

Gewoon meedoen met onze maatschappij is voor mensen met een handicap of chronische ziekte vaak een hele opgave. Maar u staat er niet alleen voor. MEE helpt u bij vragen over onderwijs, financiën, wonen, werken, vervoer en nog veel meer. Vaak is er meer mogelijk dan u denkt.

Overige

Sociale Verzekerings Bank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Op deze website vindt u informatie over de regelingen die zij uitvoeren.

Sociale Verzekerings Bank
www.svb.nl

Ministerie Sociale zaken & Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De bewindslieden zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie, inkomensbeleid, het combineren van arbeid en zorg, arbeidsomstandighedenbeleid en inspectie daarop.

Ministerie Sociale zaken & Werkgelegenheid
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw

NIBUD

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.