Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Links

Gemeente Velsen

Wekelijks wordt de infopagina geplaatst op de website van de gemeente Velsen onder

http://www.velsen.nl/Meer-nieuws/Infopagina.htm.
Daar kunt u elke donderdag het document als pdf downloaden

De Jutter heeft de Digitale krant.

Iedere uitgave verschijnt ook op hun site in PDF formaat.
Klik op één van de onderstaande links voor de digitale uitgave.

Naar informatie over

Thuiszorg

Overige

Thuiszorg type 2: schoonmaak met een lichte vorm van begeleiding

De ZorgSpecialist (niet als de nadruk op schoonmaken ligt (type 1))

In de regio Kennemerland en omgeving leveren wij alle vormen van zorg. Thuis en op andere plaatsen waar hulp gewenst is. Alle zorg is zowel mét als zonder zorgindicatie bij de ZorgSpecialist te verkrijgen.

De ZorgSpecialist - Zorgaanbod

TZorg BV.

Huishoudelijke hulp met persoonlijke aandacht

Bent u op zoek naar huishoudelijke hulp? Tzorg levert hulp in het huishouden die afgestemd is op uw wensen en manier van leven.

TZorg BV - Hulp aanvragen

ThuiszorgInHolland

Zorginstelling In Holland, expert in ouderenzorg.

ThuiszorgInHolland - Zorg aanvragen

TSN Thuiszorg BV

TSN Thuiszorg biedt alle vormen van thuiszorg. We helpen bij het huishouden, begeleiden mensen thuis en bieden vrijwel alle vormen van verpleging en verzorging.

TSN Thuiszorg BV - Zorg nodig

Zorgkompas

Zodra thuis wonen niet meer vanzelfsprekend is, kunt u rekenen op Zorgkompas. Een moderne thuiszorgorganisatie waarbij uw wensen richtinggevend zijn.

Zorgkompas - Thuiszorg

Alfa&Zorg BV

Alfa&Zorg BV

Thuiszorg Als de nadruk op schoonmaken ligt (type 1)

Bij ViVa! Zorggroep vindt u een breed pakket aan zorgdiensten. Zorg die is toegespitst op uw vraag en situatie. Voorlichting, advies, begeleiding, zorg aan huis en wonen in een woonzorgcentrum of een verpleeghuis.

Viva!Zorggroep - Zorg aan Huis

Stichting Thuiszorg Gehandicapten

Kinderen en volwassenen met een beperking de keus en de mogelijkheid bieden om in hun eigen omgeving te kunnen blijven functioneren.

Hulpwijzer Velsen

Uw situatie

Heeft u een vraag over uw situatie? Stel dan uw vraag in de zoekbalk of blader door de onderwerpen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Organisaties zoeken

In de organisatielijst vindt u instanties en verenigingen in en om de gemeente Velsen. U kunt ook zoeken naar organisaties in uw buurt.

http://www.hulpwijzervelsen.nl/

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Velsen.nl › Producten en diensten › Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

  • Het doel van de Wmo
  • Uitgangspunten van de Wmo
  • Voor wie is de Wmo?
  • Hoe kunt u zich aanmelden voor deze hulp?
  • Wat gebeurt er met uw aanmelding?
  • Voorbeelden van zelf te realiseren oplossingen:
  • Wanneer komt u in aanmerking voor een individuele voorziening?
  • Persoonsgebonden budget of voorziening in natura?
  • Eigen bijdrage
  • Aanvraag
  • Contact
collectief vervoer OV-taxi / Collectief vervoer
  • Wat is een OV-taxi?
  • Waarom is de OV-taxi handig?
  • Voor wie is de OV-taxi?
  • Voor wie is het Wmo-tarief?
  • Begeleiding tijdens vervoer:
  • Brochure
  • Reizen buiten het Taxi-gebied van de OV-taxi
  • Wat moet ik doen bij verlies van mijn OV-taxipasje?
  • Aanvraag
  • Contact
algemeen gebruikelijke voorzieningen die niet vergoed worden
  • Aanvraag
  • Bijzonderheden
  • Contact

WMO aanmeldformulier hier te downloaden

Uitgebreide informatie over zorg, hulp of financiële steun voor gehandicapten, chronisch zieken en ouderen vindt u op de website van Regelhulp

Eigen bijdrage CAK

.

www...nu

RTV Seaport

RTV Seaport is de lokale omroep voor de gemeente Velsen en maakt dagelijks nieuwe radio en televisieprogramma’s.

Via hun tv- en radiozender blijft u 24 uur per dag, zeven dagen per week op de hoogte van de ontwikkelingen in Velsen, IJmuiden, Santpoort, Velserbroek en Spaarnwoude.

Televisie
Digitaalkanaal 40 (Ziggo)
Kabel  240,0 MHz (Ziggo S12+)

Seaport FM
Ether 107,8 FM
Kabel 89,0 MHz

Internet http://rtvseaport.nl/

BUUV IJmond

De buurtmarktplaats voor de IJmond.

Voor iedereen die een ander eens wil helpen of zelf een keer hulp kan gebruiken.

Nu ook in Beverwijk, Heemskerk en Velsen

www.ijmond.BUUV.nu

Beursvloer Velsen

De Beursvloer is een lokaal evenement waar vraag en aanbod in maatschappelijke behoeften elkaar vinden, waar vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord wordt verhandeld.

Beursvloer Velsen  heeft haar basis in het  Velsense bedrijfsleven, de Gemeente Velsen en maatschappelijk betrokken organisaties. 

Aan beursvloer Velsen neemt een grote verscheidenheid aan bedrijven deel. Groot, klein, lokaal werkend, internationaal werkend.

www.beursvloervelsen.nl

Het Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg

   Het Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg is een samenwerkingsverband van professionele en vrijwilligersorganisaties, zoals Sociale Raadslieden, MEE, Socius, Gehandicapten Beraad Velsen, Formulierenbrigade en de Samenwerkende Ouderenbonden.

   Tijdens de openingstijden kunt u leden van de deelnemende organisaties raadplegen.

   Tevens kunt u bij het Loket gratis kopieën laten maken die nodig zijn bij aanvraag van een voorziening, assistentie krijgen bij het invullen van formulieren, informatie ontvangen over Bijzondere Bijstand, reageren op een afwijzing, of hulp bij de aanvraag van huurtoeslag en zorgtoeslag, het invullen van belastingformulieren (Sociaal Raadslieden) enz.

   Het Loket Velsen voor Wonen, Welzijn en Zorg
Dokweg 27a
1976 CA IJmuiden (Gebouw Janus)
Tel. 088 – 88 76 900


Screenshot van http://maps.google.nl/

LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap

Kwaliteit van zorg verbeteren vanuit cliëntenperspectief? (Mede)zeggenschap van cliënten versterken?

Het LSR is hét landelijk steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap.

Koepelorganisatie van ruim 500 cliëntenraden in de gehandicapten- en curatieve sector.

Het LSR biedt kwaliteitstoetsingen, trainingen, cliëntvertrouwenspersonen aan in alle sectoren van zorg.

http://www.hetlsr.nl/

Cliëntenraad

In de cliëntenraad participeren vertegenwoordigers van de cliënten van de afdeling sociale zaken.

In de afgelopen jaren is cliëntenparticipatie een begrip geworden dat niet meer is weg te denken.

Overal wordt de roep om inspraak (medezeggenschap) groter.

Het gaat vooral om die situaties waarin de cliënt min of meer afhankelijk is. 

In de gemeente Velsen kreeg deze vorm van inspraak in 2000 gestalte.

De toenmalige gemeentelijke sociale dienst formuleerde toen de wens om, naast alle individuele klantcontacten, ook op beleidsmatig niveau met haar klanten in gesprek te komen.

Na overleg werd in maart 2000 de cliëntenraad geïnstalleerd.

De leden van de cliëntenraad zijn ervaringsdeskundigen en onderhouden nauw contact met hun achterban.

De gemeente maakt dankbaar gebruik van de suggesties en adviezen die zij leveren voor het te formuleren beleid, dat daarmee immers beter kan worden afgestemd op de vragen en behoeften van de doelgroep.

Bent u cliënt van de sociale zaken en heeft u vragen of spreekt het u aan om ook mee te praten, dan kunt u telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 06 2029 4234.

Stichting Welzijn Velsen

Stichting Welzijn Velsen, dé lokale instelling voor peuterspeelzaalwerk en sociaal maatschappelijke activiteiten

Stichting Welzijn Velsen (SWV) is een lokale instelling voor peuterspeelzaalwerk en sociaal maatschappelijke activiteiten. Verspreid over alle woonkernen van Velsen zijn de peuterspeelzalen, buurt- en jongerencentra en activiteiten van SWV te vinden. SWV richt zich op alle lagen van de bevolking, met extra aandacht voor kanszoekende groepen. SWV is voortdurend in beweging. SWV wil namelijk in blijven spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.

Stichting Welzijn Velsen werkt hiertoe nauw samen met zorginstellingen, onderwijs, kinderopvang, politie en andere relevante (vrijwilligers)organisaties in Velsen.

SWV telt meer dan honderd betaalde medewerkers, alsmede een groot aantal docenten. Daarnaast zijn honderden burgers/vrijwilligers de "dragers" van het werk van SWV.

http://www.welzijnvelsen.nl/

Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen

Het Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen is er voor alle Velsenaren die actief zijn of willen zijn in het vrijwilligerswerk. Bent u op zoek naar die ene leuke vrijwilligersklus bekijk dan onze vacaturebank. Weet u nog niet zo goed wat bij u past dan denken zij graag met u mee. U kunt even binnenlopen of een afspraak maken.

http://www.vrijwilligerswerkvelsen.nl/home.htmlMobiliteit en vervoer

Socius Maatschappelijk Dienstverleners

Socius ondersteunt, begeleidt en adviseert mensen die dat nodig hebben.  Als het gaat om opvoedingsproblemen, om schulden, om eenzaamheid, om problemen met instanties, om verwerking van verlies.  Zij helpen u de regie over uw leven (terug) te nemen.

Dat doen zij op een deskundige, bescheiden manier, dagelijks met zo’n zestig medewerkers, in spreekuren, individuele afspraken en cursussen, voor jong en oud. Zij werken in Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

Hun dienstverlening is kosteloos en een verwijzing is niet nodig. U kunt terecht bij de locatie van Socius in uw woonplaats.

http://www.socius-md.nl/

Geen nieuwsbrieven online, alleen dit

CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) 

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Gemeente Velsen

 • Loketten
 • Gemeenteraad
 • Bestuur & Organisatie
 • De Gemeente
 • Meepraten in Velsen
 • Wie Wat Waar
 • Sport, Recreatie en Cultuur
 • www.velsen.nl

  Noodfonds Velsen io

  Door een groep deskundige vrijwilligers is in 2012 het initiatief genomen om een Noodfonds voor Velsenaren op te richten.

  http://www.noodfondsvelsen.nl/

  Wonen plus

  WonenPlus-Velsen biedt praktische diensten die het mogelijk maken dat ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Bij WonenPlus gaat het niet om het aanbieden van een luxe service-achtig pakket, maar om een breed pakket van praktische diensten die door vrijwilligers worden uitgevoerd.

  http://www.wonenplus-velsen.nl/

  Bibliotheek

  Bibliotheek Velsen biedt vier soorten abonnementen.

  Zo kunt u kiezen voor een lidmaatschap dat het beste bij u past.

  Er is keuze tussen het 'Eindeloos genieten', 'Lekker lezen', het 'Voordelig ontdekken' abonnement of de meeleespas.

  Voor de jeugd zijn er twee opties, namelijk het 'lekker lezen' of het 'Eindeloos genieten' abonnement.

  http://www.bibliotheekvelsen.nl/

  Decentrale regelgeving

  Maatschappelijke zorg en welzijn

  http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/
  Actueel/Velsen/79522.html

  Regelingenbank

  Deze bijlage maakt onderdeel uit van de Beleidsregels bijzondere bijstand 2012 gemeente Velsen.

  http://velsen.regelingenbank.nl/files/
  Bijlage%20bij%20Beleidsregels%20bijzondere%20bijstand
  %202012%20gemeente%20Velsen.pdf

  LSBO lokaal samenwerkense ouderenbonden in Velsen

  Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van lokale afdelingen van drie ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB.

  http://www.velsen.nl/gemeentegids/Resultaatscherm.asp?
  Zoekoptie=Alfabet&Naam=Lokaal%20Samenwerkende%20Bonden%20Ouderen%20LSBO-Velsen&Letter=l

  Formulierenbrigade Velsen

  De Formulierenbrigade ondersteunt inwoners van Velsen bij het invullen van formulieren. Ook onderzoekt de Formulierenbrigade Velsen of u recht hebt op bepaalde voorzieningen en helpt bij het aanvragen daarvan. Als dat nodig is verwijzen zij u door of bemiddelen voor u. Dat gebeurt tijdens inloopspreekuren en huisbezoeken.

  http://www.socius-md.nl/alle-diensten-van-smd/schuldhulpverlening/formulierenbrigade-velsen/

  Welzijn Beverwijk

  Stichting Welzijn Beverwijk is gevestigd te Beverwijk en is een lokale professionele organisatie voor sociale vraagstukken. Het doel hiervan is het welbevinden van de Beverwijkse burger.
  Binden & verbinden, stimuleren eigen kracht, participatie en ontwikkeling zijn de vier hoofdtaken van de stichting.
  Deze taken worden uitgevoerd middels ouderwerk, jongerenwerk, samenlevings- opbouw, opvoedingsondersteuning en peuterspeelzalen. De stichting beschikt ook over drie accommodaties die als huis van de buurt functioneren.

  http://www.welzijnswb.nl/

  Dijk en Duin psychiatrie

  Zij bieden hulp aan mensen vanaf 18 jaar, volwassenen en ouderen met uiteenlopende psychische en psychiatrische problemen.

  http://www.dijkenduin.nl/