Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Begin

Index2

Sociaal wijkteam groet u

   Uit onderzoek is gebleken dat wanneer buurtbewoners elkaar groeten er een gevoel van veiligheid ontstaat en men sneller een praatje maakt met elkaar.

   Eén van de opdrachten van het Sociaal wijkteam is om de verbinding tussen bewoners te bevorderen en daartoe zijn de buttons een beginnetje.

   Ook staat het wijkteam klaar om u te helpen met een hulpvraag.

   Dat kan bij allerlei zaken zijn, zoals eenzaamheid, boodschappen doen, overbelasting, of de zorg voor een ander.

Velsen Lokaal start meldpunt decentralisaties

   Velsen Lokaal komt graag in contact met mensen die problemen hebben als gevolg van de veranderingen in de zorg.

   Dat kunnen zorgontvangers zijn, maar ook zorgpersoneel, mantelzorgers of ouders van kinderen die jeugdzorg krijgen.

   Daarom heeft Velsen Lokaal een digitaal meldpunt geopend voor deze groep mensen.

   Bij het meldpunt kan men terecht met problemen, zorgen, opmerkingen en complimenten.

Inloophuis

   Santpoort-Noord - Inloophuis Kennemerland start in september weer met een Kook-Eetgroep voor nabestaanden die hun partner verloren zijn aan kanker.

Zeestroom

   IJmuiden - Zaterdag 29 augustus opent wethouder Baerveldt de tuin van Ontmoetingscentrum Zeestroom.

    Ontmoetingscentrum Zeestroom is een ontmoetingsplek in IJmuiden voor mensen, die kwetsbaar en/of vergeetachtig zijn.

Sail

   IJmuiden - Woensdag 19 augustus vertrok een groep van 86 vroege vogels, bestaande uit bewoners en medewerkers van het WF Visserhuis, De Moerberg, Huis ter Hagen, Velserduin, Breezicht en De Heemhaven van Zorgbalans richting de SAIL-In Parade.

Bereken zelf uw eigen bijdrage voor 2015

16 Rolstoeltoegankelijke restaurants in de gemeente Velsen

met rolstoeltoegankelijk toilet

Deze informatie is afkomstig van http://rolstoeltoegankelijkerestaurants.nl/
en http://www.dinnersite.nl/zoeken/uitgebreid/rolstoel

Map of Sluisplein 80, 1975 AG IJmuiden

Beweegplein bijna klaar voor gebruik

13 augustus 2015

   Volgende week beginnen de scholen weer!

   Deze week wordt druk gewerkt aan het leggen van kunstgras en het plaatsen van de speeltoestellen op het beweegplein bij de basisschool De Zefier (voorheen: De Zandloper) in IJmuiden.

   Het plan is om het beweegplein op feestelijke en sportieve wijze in gebruik te nemen.

Beweegplein

   Vanaf de start van het nieuwbouwproject De Ring lag er een wens van de scholen om het binnen- en buitenschoolse sportaanbod met elkaar te verbinden.

   Een beweegplein is een groot plein met ingerichte vlakken dat uitnodigt om te gaan sporten, te spelen en te bewegen.

   Op het plein komt een sportveldje met een renbaan erom heen, met daarnaast verschillende speeltoestellen die uitdagen tot bewegen zoals een klim- en klauterparcours.

   De peuters krijgen een eigen pleintje en de rest van het plein wordt openbaar, zodat ook de buurt er gebruik van kan maken.

   Op het plein komen bomen en diverse betonnen zitranden die aansluiten op de architectuur van het gebouw.

   Het beweegplein is ook na schooltijd als speelplek openbaar toegankelijk. (foto: gemeente Velsen)

Huishoudelijke Hulp Toelage

   In de IJmond wordt de toelage verekend na declaratie door de zorgaanbieder.

   Het gaat om een subsidie van 312.000 euro per jaar in 2015 en 2016.

   Per week mag maximaal 3 uur (per cliënt) HHT ingekocht worden.

   Er worden wel stricte voorwaarden gesteld aan de omstandigheden.

   Het gaat globaal om cliënten die door de kanteling minder uren hulp krijgen, maar ook mantelzorgers die geregistreerd staan bij Maatje Z of Socius kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de regeling.

Registratie gehandicapten-parkeerkaart

   Wethouder Vennik geeft echter aan dat per 1 mei van dit jaar de afgifte van gehandicaptenparkeerkaarten anders is georganiseerd.

   Tijdens dat proces werd duidelijk dat Velsen niet is aangesloten bij het Nationaal Parkeer Register (NPR).

   Inmiddels is de aansluitprocedure in gang gezet.

   Men verwacht dat deze in het vierde kwartaal van 2015 wordt afgerond.

OV-taxi stopt

   Regio – Per 1 januari 2017 loopt het contract van de OV-taxi af. Omdat de provincie deze taak wil decentraliseren gaat men in de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer op zoek naar een alternatief voor dit zogenaamde doelgroepenvervoer.

   Per klant en vervoersvraag zal worden vastgesteld wat de beste oplossing is.

   Men verwacht een verdere integratie tussen openbaar vervoer en doelgroepenvervoer, maar ziet ook kansen voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en wil ook (al bestaande) alternatieve vervoeroplossingen integreren.

Gratis naar de speeltuin

   Hebt u een laag inkomen (tot 110% van het minimum) en een kind onder de 13 jaar?

   Dan kunt u een aanvraag indienen voor een seizoenkaart voor één van de drie speeltuinen in Velsen. Speeltuin Santpoort, Speeltuin Zeewijk of Speeltuin De Veilige Haven in IJmuiden.

   Met de seizoenkaart heeft het hele gezin toegang tot de speeltuin.

   Als u een aanvraag hebt ingestuurd en u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u snel daarna een brief met informatie.

   Met deze brief krijgt u een pasje bij de speeltuin, waarmee u dit seizoen gratis toegang heeft.  

Zonnebloem bezoekt Waterleidingduinen

   Een speerpunt in het beleid van de Zonnebloem is het organiseren van kleinschalige projecten.

   Hierbij moet worden gedacht aan een project met één gast en één vrijwilliger of een klein groepje.

Veranderingen OV-taxi

   Voor reizigers met Wmo-indicatie verandert er niets.

Nieuwsbrief nr. 80 december 2014 in .pdf

Of lees en beluister de tekst op de pagina's

Gehandicaptenberaad stopt

Velsen – Per 1 januari 2015 stopt Gehandicapten Beraad Velsen (GBV) als instituut waar Velsenaren terecht konden voor meldingen, vraagbaak en informatie.

Enigszins moegestreden en gefrustreerd, maar zeker ook trots terugkijkend op 20 jaar inzet, bemiddelend tussen gemeente en gehandicapten.

Wmo-wethouder Robert Te Beest verzachtte de pijn met een bloemetje voor alle aanwezigen en mooie woorden:

,,Jullie hebben vaak de vinger op de zere plek gelegd en hebben ons regelmatig wakker geschud.

Wij zien zeker het belang van participatie door gehandicapten, bijvoorbeeld door middel van een participatieraad of andere groepen.

En niet alleen voor groepen, maar ook voor individuen staat mijn deur altijd open.’’