Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Eerder nieuws

Op deze pagina

Sportbehoeftepeiling

   Het voormalig Gehandicaptenberaad Velsen heeft vorig jaar samen met de gemeente Velsen een sportbehoeftepeiling onder mensen met een beperking gehouden.

   Eén van de aanbevelingen was, dat men graag wilde weten waar mensen met een beperking sport konden beoefenen. Aangezien er veel wijzigingen zijn, vragen wij om uw medewerking .Kloppen de gegevens niet of staat uw club er niet bij: mail dan naar voormalig Gehandicaptenberaad@welzijnvelsen.nl . Met uw medewerking krijgen we een goed beeld waar in de IJmond aangepast kunnen sporten. Bij voorbaat hartelijk dank! Download hier de lijst met aangepaste sporten in Midden- en Zuidkennemerland

Onderzoek toe- en uitgankelijkheid openbare gebouwen in de gemeente Velsen - december 2009

   Het Gehandicapten Beraad Velsen heeft afgelopen maanden alle openbare gebouwen in Velsen onderzocht op toe- en uitgankelijkheid. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen welke gebouwen aanpassingen nodig hebben om toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking en of de gebouwen veilig en snel verlaten kunnen worden bij calamiteiten door mensen met een beperking (uitgankelijkheid). Het volledige verslag.

Openbare toiletten in Velsen

   Op alle locaties op deze lijst (in .pdf) kunnen zowel mensen met als zonder handicap vrij gebruik maken van het toilet. Bijgewerkt in juli 2012,

Toegankelijkheidsgids

   Deze Toegankelijkheidsgids Regulier Basisonderwijs Velsen is het resultaat van het onderzoek toegankelijkheid van het reguliere basisonderwijs Velsen voor kinderen met een fysieke en/of verstandelijke beperking, in opdracht van de Adviesgroep Flankerende Gehandicaptengelden van de gemeente Velsen.

   Voor het onderzoek is volgende doelstelling geformuleerd: er is zicht op de afstemming tussen vraag en aanbod inzake de participatie van kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking in het regulier basisonderwijs in de gemeente Velsen.

   De volgende resultaten zijn geformuleerd:

• De uitgave van de toegankelijkheidsgids fysieke en sociale toegankelijkheid in het regulier basisonderwijs te Velsen;
• Een actueel overzicht van financiële regelingen;
• Een overzicht van ondersteuningsmogelijkheden zowel voor kinderen/ouders als het regulier onderwijs;
• Een afsluitingsbijeenkomst waarin de bevindingen gepresenteerd worden aan de hand van een inhoudelijk programma en de toegankelijkheidsgids overhandigd wordt aan de gemeente Velsen.

   Van de Toegankelijkheidsgids Regulier Basisonderwijs Velsen bestaat een papieren en een digitale versie. In de digitale versie zijn, in tegenstelling tot in de papieren versie, de interviews en de adresgegevens van de basisscholen opgenomen. Voor ouders van kinderen met een beperking is deze gids uitermate geschikt om ouders te ondersteunen bij de afwegingen om te kiezen voor het basisonderwijs in Velsen. Download de gids hier

   Een papieren versie kunt u bestellen bij het voormalig Gehandicaptenberaad, Stichting Welzijn Velsen, tel. 0255- 548548.