Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

achtergrond

Achtergrond wmo

Het nieuwste staat bovenaan

WMO-ontwikkelingen in de IJmond

WMO 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Zoeken in deze stukken kunt u zo:

Terug naar het begin van de pagina:

druk op de toets Home op uw toetsenbord

Zoeken op deze pagina:

druk tegelijk op de toetsen Ctrl en F op uw toetsenbord, vul de zoekterm in en druk op Enter

Voorbereidingen op de Wmo 2015

Rijksoverheid

Voorbereidingen op de Wmo 2015

Brief van staatssecretaris van Rijn (VWS) over de voorbereiding op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

PDF document | 9 pagina's | 250 kB

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-09-2014

Alle gemeenten geven aan op 1 januari een passend ondersteuningsaanbod te hebben. 34 gemeenten geven aan de (formele) besluitvorming via de gemeenteraad niet voor 1 oktober maar daarna te verwachten. Met deze geroep gemeenten ben ik in gesprek gegaan over de consequenties daarvan. Ik stel vast dat alle gemeenten voldoende aandacht besteden aan het tijdig realiseren van een beleidsplan en een verordening.

Infographic WMO 2015

Rijksoverheid

Infographic Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)

Publicatie | 17-09-2014 | VWS

Verordening Wmo 2015 Gemeente Velsen

Zodra deze verordening zal zijn vastgesteld, zullen wij dat op deze pagina berichten;

De officiële raadsstukken staan niet meer op deze website in .pdf

Vragen en antwoorden over veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

Rijksoverheid

Vragen en antwoorden over veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning

 • Q&A's Hervorming langdurige zorg: veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)

  Vragen en antwoorden over veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

  Brochure | 27-06-2014 | VWS

 • Voor wie is de Wmo 2015 bedoeld?
 • Wanneer kan ik gebruikmaken van de Wmo 2015?
 • Welke vormen van hulp regelt de Wmo 2015?
 • Welke criteria gelden voor ondersteuning uit de Wmo 2015?
 • Hoe gaat de uitvoering van de Wmo 2015?
 • Wat zijn de belangrijkste veranderingen vanaf 1 januari 2015?
 • Waar kan ik meer informatie vinden over de veranderingen?
 • Uitvoering Wmo 2015 door gemeenten
  • Wat zijn belangrijke data?
  • Bij wie kan ik terecht als ik zorg of maatschappelijke ondersteuning nodig heb?
  • Gaan alle gemeenten het anders doen?
  • Hoe bereiden gemeenten zich voor op de nieuwe taken uit de nieuwe Wmo 2015?
  • Hoe bepaalt een gemeente welke ondersteuning iemand nodig heeft?
  • Wat kan een sociaal wijkteam voor mij doen?
  • Wat is ‘gebruikelijke hulp’?
  • Kan ik nog wel hulp bij het huishouden aanvragen?
 • Eigen bijdrage
  • Kan de gemeente een eigen bijdrage vragen?
  • Wie bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage?
 • Overgangsregeling
  • Komt er een overgangsregeling?
  • Wat is de overgangsregeling voor mensen met een indicatie voor begeleiding, dagbesteding of kortdurend verblijf?
  • Wat is de overgangsregeling voor mensen met een indicatie voor beschermd wonen (ZZP-ggz-C)?
  • Voor wie is de overgangsregeling?
  • Hoe en wanneer krijg ik informatie over de overgangsregeling?
 • Klachten en geschillen
  • Wat is het verschil tussen een klacht en een geschil?
  • Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van mijn gemeente?
  • Hoe moet ik bezwaar maken?
  • Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de reactie van de gemeente op mijn bezwaarschrift?
  • Wat moet ik doen wanneer de ondersteuning van de gemeente niet helpt?
  • De gemeente heeft mijn aanvraag afgewezen omdat de hulp die ik vraag ‘algemeen gebruikelijk’ is. Wat bedoelen ze hiermee?
  • Heeft de Wmo 2015 een klachtenregeling?
  • Kan ik een second opinion aanvragen?

Hier kunt u de hele brochure lezen en beluisteren

Vragen en antwoorden over veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

Hoe maak ik bezwaar

Rijksoverheid

Bezwaarschrift

Misverstanden

Rijksoverheid

Nieuwe versie

Misverstanden over de Wmo 2015

In dit document vindt u antwoorden op misverstanden over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Brochure | 25-07-2014 | VWS

 • 1. “Als ik veel inkomen of vermogen heb, krijg ik geen maatschappelijke ondersteuning.”
  • Gemeenten mogen cliënten geen ondersteuning weigeren.
 • 2. “Kinderen, vrienden en buren worden verplicht mij te helpen.”
  • De Wmo 2015 stelt hulp door kinderen, vrienden of buren niet verplicht.
 • 3. “Ik verlies mijn rechtszekerheid en word overgeleverd aan de willekeur van gemeenten.”
  • De Wmo 2015 biedt wel rechtszekerheid voor cliënten en beschermt hen tegen willekeur van gemeenten.
 • 4. “Als het geld bij de gemeente op is, krijg ik geen ondersteuning meer.”
  • Gemeenten moeten altijd aan deze wettelijke plicht voldoen. Ook als het geld op is.
 • 5. “Mijn gespecialiseerde dagbesteding wordt wegbezuinigd en de gemeente zal mij afschepen met een algemene voorziening, zoals een activiteit in het buurthuis.”
  • Uit het onderzoek dat de gemeente doet, blijkt welke ondersteuning passend is voor een cliënt.
 • 6. “Gemeenteambtenaren hebben te weinig kennis van de zorg om te bepalen wat ik nodig heb.”
  • Gemeenten hoeven het onderzoek naar de persoonlijke situatie van cliënten niet zelf uit te voeren.
 • 7. “Ik zal moeten vertrekken uit mijn verzorgingstehuis en weer zelfstandig thuis moeten gaan wonen.”
  • Mensen die al in een verzorgingshuis wonen, mogen hier blijven.
 • 8. “Het is afhankelijk van de goede bui van de Wmo-consulent of ik de hulp krijg die ik nodig heb.”
  • De bui van de Wmo-consulent mag geen invloed hebben op deze wettelijke taak.
 • 9. “De gemeente mag mijn persoonsgebonden budget (pgb) afpakken.”
  • Mensen die een maatwerkvoorziening krijgen, kunnen kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb).
 • 10. “Gemeenten krijgen de beschikking over mijn medische dossier.”
  • Gemeenten krijgen geen medische dossiers te zien.

Hier kunt u de hele brochure lezen en beluisteren

Cliënten

Doelgroep

 • Rijksoverheid.nl

  Alle documenten en publicaties op de website rijksoverheid.nl over

  • WMO gesorteerd op relevantie
  • WMO gesorteerd op datum

  *

  Vragen en antwoorden over veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

  zoals

  Voor wie is de Wmo bedoeld?

  De Wmo is er voor mensen die ondersteuning nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Omdat het op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet meer lukt. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Omdat het op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet lukt.

  Wanneer kan ik een beroep doen op de Wmo?

  Kunt u door uw beperking niet meer deelnemen aan de samenleving? Of kunt u zonder ondersteuning niet meer thuis blijven wonen? Dan kunt u een beroep doen op de Wmo.

  Welke vormen van ondersteuning regelt de Wmo? Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van ouderen en gehandicapten die niet in een instelling wonen. Het doel is mensen zo goed mogelijk te ondersteunen in de eigen woning en ook bij deelname aan de samenleving. De ondersteuning in het huishouden was al onderdeel van de Wmo. Met de nieuwe Wmo krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden. Vanaf 2015 moeten gemeente ervoor zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. En dat u andere mensen kunt blijven ontmoeten. De gemeente bepaalt samen met u welke ondersteuning u precies nodig heeft. Uw gemeente kan u een algemene, individuele of collectieve voorziening aanbieden. Ook kan uw gemeente onder strikte voorwaarden een pgb verstrekken.

  Welke criteria gelden voor ondersteuning uit de Wmo?

  Kunt u door uw beperking niet meer deelnemen aan de samenleving? Of kunt niet meer zonder ondersteuning thuis blijven wonen? Dan kunt u een beroep doen op de Wmo. De gemeente bekijkt samen met u en uw omgeving welke ondersteuning nodig is. Eerst kijkt de gemeente wat u zelf nog kan. Dan kijkt de gemeente hoe uw omgeving u kan ondersteunen. Is deze ondersteuning niet voldoende? Dan biedt de gemeente u een voorziening aan. Hiervoor kan de gemeente een eigen bijdrage vragen.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Hervorming langdurige zorg
 • Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning over Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 • Wat gaat er veranderen in de tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten?

Maatwerk

Download "Handreiking gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking"

.PDF document | 26 pagina's | 281 kB Rapport | 31-03-2014

Dit document is een bijlage bij:

Verordening

Publiek

Beleidsregels

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015