Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

achtergrond

Achtergrond eigen bijdrage

Het nieuwste staat bovenaan

Eigen bijdrage hulpmiddelen wonen en vervoer

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Per 1 oktober a.s. kan een eigen bijdrage worden gevraagd als het gaat om hulpmiddelen bij wonen en vervoer op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Velsen op 2 september jl. besloten.

Cliënten krijgen er begin oktober een brief over.

Voor hulp bij het huishouden wordt al een eigen bijdrage gevraagd.

Vanaf 1 oktober 2014 kan dit dus ook gelden voor bijvoorbeeld een traplift of een scootmobiel.

Voor personen die op of onder bijstandsniveau leven, geldt dit niet.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van de eigen bijdrage en int deze ook.

Het exacte bedrag is afhankelijk van inkomen en leeftijd, huwelijkse staat en de kosten van de voorziening.

De hoogte van de eigen bijdrage kan per persoon dus sterk verschillen.

Overgangsregeling

Cliënten die zo’n voorziening nu al hebben (vóór 1 oktober), gaan pas vanaf 1 april 2015 een eigen bijdrage betalen.

Zij vallen onder het zogenaamde overgangsrecht. Hierover worden de cliënten rond 1 oktober nog persoonlijk geïnformeerd.

Gemeente Velsen, 17 september 2014

Rolstoelen

Rijksoverheid

Kamerbrief over eigen bijdrage voor rolstoelen

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) over de beleidsvoornemens ten aanzien van de eigen bijdrage voor rolstoelen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-07-2014 | VWS

  • Ik heb het voornemen om voor jeugdigen tot 18 jaar zowel de rolstoelen als overige hulpmiddelen vrij te stellen van het betalen van een eigen bijdrage.
  • Voor cliënten van 18 jaar en ouder geldt de vrijstelling alleen voor rolstoelen.
  • Deze regeling wordt opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. De Raad van State zal hierover nog een advies uitbrengen.

Bereken eigen bijdrage CAK