Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Achtergrond

CDA heeft zorgen over zorg

   Velsen – De fractie van CDA Velsen, in de persoon van mevrouw Eggermont, heeft het college van B&W vragen gesteld over de bezuinigingen in de zorg. Gemeenten ontvangen 75 procent minder budget voor huishoudelijke verzorging.

   Ook op het gebied van hulpmiddelen, persoonlijke verzorging en begeleiding wordt flink gesneden. Bovendien zullen bepaalde groepen ouderen langer thuis moeten blijven wonen.

   Wethouder Westerman antwoordde dat de concrete gevolgen nog niet zeker zijn. De gekantelde werkwijze binnen de Wmo zou op langere termijn tot gevolg kunnen hebben dat mensen in hun eigen omgeving hulp vinden en niet van de gemeente afhankelijk zijn, maar dat gaat niet ineens. Op dit moment ontvangen ongeveer 2000 cliënten in Velsen huishoudelijke hulp, terwijl er maar geld is voor 500 cliënten.

   Bovendien moet de gemeente ouderen en mensen met een beperking compenseren wanneer zij niet goed kunnen meedoen in de samenleving. De wethouder noemt beide regels onmogelijk te realiseren op 1 januari 2015.

   Desgevraagd antwoordde de wethouder dat het niet mogelijk is om burgers voor hulp uit te sluiten op basis van hun inkomen. Wel wordt een inkomensafhankelijke bijdrage voor huishoudelijke hulp geïnd. Tijdens thuisgesprekken kan wel worden gewezen op eigen financiële mogelijkheden.

   De wethouder geeft aan samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten haar ongenoegen en zorgen geuit te hebben bij het ministerie. Mogelijk zullen de IJmondgemeenten ook nog samen een brief hierover schrijven naar het ministerie. (bron: de Jutter/de Hofgeest)

Uit de Jutter van 24 januari 2013