Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

achtergrond

WMO-verordening

Verordening maatschappelijke ondersteuning vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 22 november jl. de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013 vastgesteld. De verordening gaat in per 1 januari 2013 en sluit aan bij de nieuwe werkwijze van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Over deze nieuwe werkwijze heeft u de afgelopen weken al een en ander kunnen lezen in deze infopagina.

De Wmo is onder andere bedoeld voor mensen met (lichamelijke of verstandelijke) beperkingen of psychische problemen en mantelzorgers die niet goed kunnen meedoen in de samenleving. Deze doelgroep heeft soms bijvoorbeeld ondersteuning nodig bij het voeren van het huishouden of het zich verplaatsen in de woning en daarbuiten. De gemeente gaat met deze burgers in gesprek over welke problemen zij hebben en over welk resultaat zij willen bereiken.

Om dat gesprek goed te kunnen voeren en om uit te kunnen gaan van het resultaat, is deze nieuwe verordening vastgesteld. Een verordening is een juridisch document dat de gemeente en haar burgers helpt om de Wmo goed uit te voeren en te bepalen in welke situaties welke ondersteuning van de gemeente mag worden verwacht.

De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013 is te vinden op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl.

Uit de Jutter/ Infopagina Gemeente Velsen van 29 november 2012