Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Achtergrond

Participatie structuurvisie. Wat doet de gemeente ermee?

Afgelopen dinsdag 23 november heeft het college van B&W een voorlopig besluit genomen over de wijzigingen die in de concept-structuurvisie worden aangebracht. De komende maanden wordt hierover in de raadscommissie Ruimte & Samenleving gesproken, waarna nog een formele inspraakronde volgt. Dit is een korte samenvatting van de uitkomsten van de participatieronden en de aanpassingen in de structuurvisie waartoe deze hebben geleid.

VEEL WONINGBOUW. WAAROM?

Woonvisie

Hoogbouw omlaag?

De belangrijkste wijzigingen per woonkern

Inspraakprocedure start in februari

Bij het opstellen van de Structuurvisie gaan Burgemeester en Wethouders niet over één nacht ijs. Na de uitgebreide participatieronde in alle kernen en verwerking van de reacties gaat het voorstel van het college de komende maand naar de raadscommisie Ruimte & Samenleving.

Na discussie met de commissie neemt het college in januari 2005 een ‘definitief’ besluit over de wijzigingsvoorstellen. Deze wijzigingsvoorstellen worden vervolgens verwerkt. Deze aangepaste structuurvisie zal van half februari tot medio maart in de inspraak gebracht worden. Pas na verwerking van de inspraak zal de Structuurvisie écht definitief worden vastgesteld door de gemeenteraad.