Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

achtergrond

Onderzoek tevredenheid Wmo-cliënten van start

Zijn burgers tevreden met de hulp en steun die ze krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? De gemeente Velsen laat dat dit jaar wederom onderzoeken.

De gemeente biedt ondersteuning aan mensen met (lichamelijke) beperkingen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Deze ondersteuning verschilt van persoon tot persoon en varieert van hulp met vervoer (denk aan bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel) tot hulp bij het huishouden.

De ondersteuning wil iedereen zo lang mogelijk zelfstandig en volwaardig aan de samenleving laten deelnemen.

Wat vinden burgers van de ondersteuning en de daarbij behorende dienstverlening?

Dat wil de gemeente graag weten, daarom gaat er een onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek wordt elk jaar gedaan door SGBO, een onafhankelijk onderzoeksbureau. In een vragenlijst komen de verschillende aspecten van de ondersteuning aan de orde.

De vragenlijsten worden rond 14 februari 2013 verstuurd aan ca. 1.000 willekeurig gekozen burgers die een aanvraag hebben gedaan.

De gemeente hoopt dat deze burgers de lijst in willen vullen en terugsturen.

De resultaten worden voorgelegd aan het college en de raad. Waar nodig kunnen werkprocessen worden aangepast..

De uitkomsten van het onderzoek worden waarschijnlijk half mei 2013 bekendgemaakt, onder andere op www.velsen.nl.

Meer informatie over het onderzoek is te krijgen bij de gemeente via telefoonnummer 140255 / 0255-567200, via de mail info@velsen.nl of bij de balie van het Klant Contact Centrum in de hal van het stadhuis.

Uit de Jutter Infopagina Gemeente Velsen van 7 februari 2013