Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

achtergrond

Vaststelling beleidsregels bijzondere bijstand 2013

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben in hun vergadering van 18 december 2012 besloten tot vaststelling van de: - Beleidsregels bijzondere bijstand 2013 gemeente Velsen

Toelichting

In deze beleidsregels is de bevoegdheid van het college tot het verlenen van bijzondere bijstand uitgewerkt. Ze bevatten onder andere voorwaarden en bedragen.

Nieuw in deze regels is, dat het drempelbedrag is vervallen. Daar staat tegenover dat de categoriale tegemoetkoming voor chronisch zieken is geschrapt. Verder maken de regels het mogelijk meer dan voorheen een beroep te doen op alternatieven en op de eigen kracht van de belanghebbenden.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2013. De tot dan geldende regels zijn ingetrokken.

Publicatie

De beleidsregels liggen vanaf 27 december 2012 gedurende acht weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De regels worden ook gepubliceerd  in de Regelingenbank op de website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl