Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

achtergrond

Maatschappelijke zorg die staat als een huis

Zo’n 20 miljoen euro, 13% van de begroting, wordt geïnvesteerd in maatschappelijke zorg. Een groot deel van dit geld gaat naar taken die voortkomen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast gaat ook geld naar onder andere welzijnsvoorzieningen en volksgezondheid.

De rol van de gemeente op het gebied van de maatschappelijke zorg is voor een groot deel wettelijk bepaald. Net als iedere gemeente geeft Velsen uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet regelt dat ouderen en mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Om overzichtelijk invulling te geven aan de veelomvattende Wmo-taken stelt de gemeente de uitvoering van de wet voor als een huis met 7 kamers, onder het ‘dak’ van de Wmo-Visie 2012-2015 die de raad in 2011 heeft vastgesteld. De doelen voor 2013 voor elke kamer zijn:

  1. Informatie, advies en cliëntondersteuning
  2. Jeugd en jeugdzorg
  3. Leefbaarheid, sociale cohesie en vrijwillige inzet
  4. Individuele voorzieningen (bijvoorbeeld de OV-taxi of trapliften)
  5. Begeleiding voor mensen met een beperking
  6. Wonen voor mensen met een beperking/wonen voor specifieke groepen
  7. Maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

De gemeente voert ook de Wet Schuldhulpverlening uit, een soort wettelijke gereedschapskist waaruit de gemeente kan putten om mensen te helpen die op eigen kracht niet uit de financiële problemen kunnen komen. Hierbij staat preventie voorop.

Meer lezen over dit onderwerp uit de begroting, kijk op www.velsen.nl

Uit de Jutter/ Infopagina Gemeente Velsen van 22 november 2012