Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Achtergrond

Levensloop en zorgkosten - Solidariteit en de zorgkosten van vergrijzing

Rapport RIVM

Conclusie

De gezondheidszorg komt dagelijks in het nieuws.

Vaak gaat het dan over de zorguitgaven.

Want er wordt wel gezegd dat die onhoudbaar zijn als de bevolking vergrijst, en dat daardoor ook de solidariteit onder druk komt te staan.

Dit rapport nuanceert het gangbare beeld. De zorguitgaven blijken namelijk veel minder scheef verdeeld te zijn dan vaak wordt gedacht.

Zeker als naar de hele levensloop wordt gekeken, in plaats van naar afzonderlijke levensjaren of kalenderjaren.

Voor een belangrijk deel komt dit doordat de hoogste kosten in de laatste levensjaren worden gemaakt, waarbij comorbiditeit een grote rol blijkt te spelen.

We zijn daarom niet alleen solidair met anderen, maar ook met onszelf in de toekomst.

De hoge kosten in het laatste levensjaar zijn ook van belang voor de discussie over de houdbaarheid van de vergrijzing.

Immers, bij een toename van de levensverwachting wordt een deel van de zorgkosten uitgesteld, waardoor het effect van de vergrijzing wat kleiner is dan traditioneel wordt berekend.

In de ouderenzorg blijkt de leefsituatie een belangrijke invloed op de uitgaven te hebben.

Vrouwen gebruiken aanzienlijk meer zorg dan mannen, niet alleen omdat zij langer leven dan mannen, maar ook omdat zij daardoor vaker alleenstaand zijn. In de toekomst gaat dit echter veranderen.

De levensverwachting zal voor mannen sterker toenemen dan voor vrouwen. Dit heeft een matigende invloed op de gevolgen van de vergrijzing voor de uitgaven aan ouderenzorg.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.