Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Achtergrond

Kennistafel Wonen, Welzijn, voormalig Gehandicaptenberaad

Ouderen blijven steeds vaker zelfstandig wonen.

Veranderingen in de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) versterken die ontwikkeling.

Er gaat veel veranderen voor zorgverzekeraars, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en voor de gemeente.

Betrokken partijen in Velsen voeren daar inspirerend overleg over. 

De partners worden op verschillende manieren met de gevolgen van deze ontwikkelingen geconfronteerd.

Voor hen voldoende aanleiding dat met elkaar te bespreken aan de zogenaamde Kennistafel Wonen, Welzijn, Zorg.

Gezamenlijk werken zij aan een haalbaar en toekomstgericht aanbod van wonen, welzijn en zorg voor de inwoners van Velsen – voor nu en de toekomst.

In bijgaand artikel komen de deelnemers aan de Kennistafel aan het woord.

Zij belichten de uitdagingen waar ze voor staan en de oplossingen waar zij aan denken.

Het gesprek daarover is volop gaande.

Het artikel wil iedereen inspireren die met deze ontwikkelingen te maken heeft.

Uit de Jutter van 6 maart 2014