Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Achtergrond

Huishoudelijke Hulp Toelage

   IJmond – De gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk hebben een eigen aanpak voor het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).

   Deze rijkssubsidie is bestemd om werkgelegenheid bij zorgaanbieders in stand te houden.

   Er wordt weliswaar samengewerkt met Zuid-Kennemerland maar deze hebben een aanpak met resultaatfinanciering, terwijl het in de IJmond gaat om financiering per uur.

   Er zit daarom een duidelijke grens aan het budget.

   Het Rijk bepaalt dat alleen met gecontracteerde zorgaanbieders mag worden gewerkt.

   In de IJmond wordt de toelage verekend na declaratie door de zorgaanbieder.

   Het gaat om een subsidie van 312.000 euro per jaar in 2015 en 2016.

   Per week mag maximaal 3 uur (per cliënt) HHT ingekocht worden.

   Er worden wel stricte voorwaarden gesteld aan de omstandigheden.

   Het gaat globaal om cliënten die door de kanteling minder uren hulp krijgen, maar ook mantelzorgers die geregistreerd staan bij Maatje Z of Socius kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de regeling.

Uit de Jutter van 23 juli 2015