Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Achtergrond

Welzijnsorganisaties Velsen en Beverwijk hebben verkering

Stichting Welzijn Velsen (SWV) en Stichting Welzijn Beverwijk (SWB) willen gaan fuseren.

Onder grote belangstelling van het personeel van beide stichtingen werd donderdagmiddag 25 april jongstleden door de besturen van beide organisaties de intentieverklaring ondertekend.

Dit gebeurde op een speciale Kick Off bijeenkomst in Wijkcentrum de Mel - Watervliet in Velsen Noord.

Voorafgaand aan dit officiële moment werd het aanwezige personeel geïnformeerd over wat ze kunnen en mogen verwachten in de komende periode.

De directeur van SWV, Allart van Deventer hield eerst een welkomstwoord op deze bijeenkomst.

Nadat de diverse sprekers het komende proces hadden toegelicht volgde de formele ondertekening.

Als laatste sloot de directeur van SWB, Nora Azarkan de avond af waarna met alle aanwezigen het glas geheven werd op de komende fusie.

Streefdatum voor de daadwerkelijke fusie is 1 januari 2014.

Na afloop van de bijeenkomst konden aanwezigen, onder het genot van een drankje, kennis maken met elkaar en waren ze in de gelegenheid om wat vragen te stellen aan de aanwezige bestuursleden, directeuren en leden van de ondernemingsraden.

SWV en SWB willen door deze komende fusie een nog sterkere organisatie worden.

Uit de Jutter van 2 mei 2013