Dit is de voortgezette website van het voormalige

 

Begin

Slechtziend,blind of
slechthorend

Zorg
Algemeen

Gemeente Velsen

WMO

Ouderen

Mobiliteit

Recreatie

Meer achtergrond

Weer, webcams en ontspanning

Nieuwsoverzicht

Eerder nieuws

Nieuwsbrieven

Links

Zorg

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Rijksoverheid

In deze brochure wordt uitgelegd wat er verandert in de organisatie van de langdurige zorg. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld?

Brochure | 27-11-2014 | VWS

Vanaf 1 januari 2015 verandert de organisatie van de zorg en ondersteuning. Er zijn vier belangrijke veranderingen:

 • 1. Ondersteuning thuis wordt een taak van de gemeente
  Voorbeelden van ondersteuning thuis zijn begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).
 • 2. Gemeenten zijn straks ook verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Dit staat in de Jeugdwet.
 • 3. Verpleging en verzorging thuis zijn dan onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering.
  Voorbeelden van verpleging en verzorging thuis zijn het toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen. Dit staat in de Zorgverzekeringswet.
 • 4. Het rijk blijft verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Deze zorg valt onder de nieuwe
  Wet langdurige zorg (Wlz). Er komen meer mogelijkheden om deze zorg thuis te ontvangen. Mensen die de zorg niet thuis willen krijgen, kunnen naar een zorginstelling.

Je bent jonger dan 18 jaar

 • Jeugdwet
  • Persoonlijke verzorging en begeleiding: uitzondering
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeringswet
 • Behandeling

U bent 18 jaar of ouder en heeft een AWBZ-verblijfsindicatie

 • Woont u in een zorginstelling voor ouderen- of gehandicaptenzorg?
 • Bent u langer dan een jaar opgenomen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg?
 • Woont u beschermd in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg?
 • Woont u thuis met een AWBZ-indicatie voor zorg met verblijf?
 • Woont u in een ADL-clusterwoning?

U bent 18 jaar of ouder en heeft een AWBZ-indicatie voor begeleiding, dagbesteding, behandeling, kortdurend verblijf, verpleging en/of verzorging

 • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
 • Zorgverzekeringswet
 • Behandeling